24 بهمن 1400

بوت‌کمپ “هوشمندانه شروع کن” به ایستگاه اول رسید

بوت‌کمپ “هوشمندانه شروع کن” مرکز نوآوری و توسعه بین‌المللی آما دانشگاه صنعتی شریف که از 13 بهمن ماه آغاز شده بود، با پایان دوره‌های آموزشی در […]
4 بهمن 1400

شاهین غازی بیات

مدرس دوره های بوم کسب و کار و ارائه مطلب و مذاکره آقای شاهین غازی بیات با فعالیت در حوزه های مختلف مانند توسعه کسب کار […]
27 دی 1400

رویداد فناوری های آموزشی مجتمع مس سرچشمه

20 دی 1400

بوت کمپ هوشمندانه شروع کن

13 آذر 1400

فراخوان حضور در دورهمی روز دانشجو

باشگاه کارآفرینی آما