استارت آپ ها و شرکت های مرکز

کمک به رشد و موفقیت در کلاس بین المللی کسب و کارهای نوپا

ما معتقدیم که مسیر توسعه پایدار برای ساختن آینده بهتر از طریق کمک به رشد استارت آپ ها در کلاس جهانی و ورود آنها در بازارهای بین المللی محقق می شود

آمار

آمار یک

آمار دوم

آمار سوم

آمار چهارم

بدون نیاز به واگذاری سهام

از دادن سهام در مراحل ابتدایی خودداری کنید. ما ترجیح می دهیم در مراحل بعدی بطور برد-برد منافع تقسیم شود

مکانی برای رشد

فضا کاری مناسب و زیرساخت های آما در ناحیه نوآوری شریف،‌ رشد تیم ها را تسهیل کرده است.

بین المللی شوید

دسترسی به بیش از ۳۰ کشور در منطقه منا،‌ آسیا و اروپا از طریق شبکه کارآفرینان ما می توانید به بازارهای جدید برسید.

تامین سرمایه‌پیش‌بذری و‌بذری

تامین سرمایه‌و‌زیرساخت‎های شروع مسیر کارآفرینانه شما توسط سرمایه‌گذاران خانواده آما

همراه در تمام مراحل رشد

برنامه‌های ما برای شرکت های تمام مراحل (از پیش بذر تا مراحل بالاتر) است. ما به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنیم تا مشتریان زیادی جذب کنند، سرمایه جذب کنند و کسب‌وکارشان را بسازند و توسعه بدهند

رویدادهای منظم برای شبکه سازی

برگزاری بیش از .... رویداد و بوت کمپ برای شبکه سازی در سه سال گذشته خانواده آما

شبکه ای از سرمایه گذاران خطرپذیر و بین المللی

شبکه ای از سرمایه گذاران خطرپذیر،‌صندوق های تامین مالی پروژه های فناورانه در ایران، منطقه اقتصادی منا و اروپا در دسترس خانواده آما می باشد.

منتورهای‌ارزش‌آفرین در کلاس‌جهانی

منتورهای خانواده‌آما، خود‌کارآفرینان،‌ متخصصان‌و‌رهبران صنعت خود هستند، کسب‎و‌کارهای موفقی ایجاد کرده‌اند‌و‌می‌خواهند به شما‌در‌ساختن کسب‌و‌کارتان کمک کنند.
برنامه شتابدهی ما کاملا مناسب برای صنعتی که شما در حال ایجاد کسب و کار خود هستید

صنایع تحت پوش

ما به شما کمک می کنیم تا مشتریان خود را داشته باشید
پلت فرم نوآوری ما بهترین مکان برای یافتن مشتری بزرگ بعدی شماست
ما می خواهیم بر روی توانمندی های شما سرمایه گذاری کنیم
رسالت ما اینست تا کارآفرینان جوان ما برای بهره مندی از یک برنامه شتاب دهی، نباید ارزش سهام خود را که به سختی به دست آورده انداز دست بدهند. ما در کنار کارآفرینان جوان هستیم تا مطمئن شویم در زمان مناسب بودجه مورد نیاز خود را از شبکه قدرتمند سرمایه گذاران خطرپذیر داخلی و بین المللی ما دریافت کنند

در تمام طول سال پذیرای عضو جدید هستیم

باشگاه کارآفرینی آما