4 بهمن 1400

شاهین غازی بیات

مدرس دوره های بوم کسب و کار و ارائه مطلب و مذاکره آقای شاهین غازی بیات با فعالیت در حوزه های مختلف مانند توسعه کسب کار […]
باشگاه کارآفرینی آما