ایجاد پلتفرم نوآوری با هدف دستیابی به
توسعه پایدار در شرایط عدم قطعیت

ایجاد نوآوری توسط باهوش ترین نخبگان و ارزش آفرینان عملگرا

ما برای دستیابی به توسعه پایدار برای ساختن آینده ای بهتر، در حال ایجاد یک اکوسیستم منحصر به فرد هستیم که ارزش آفرینان و سازمان های پیشرو را به هم متصل می کند. شبکه ما متشکل از نخبگان دانشگاهی، شرکت های پیشرو و سرمایه گذاران خطرپذیر، دانشگاه و سازمان دولتی در صنایع مختلف است. ما به همراه شرکای خود در حال ایجاد یک اکوسیستم منحصر به فرد هستیم که برای توسعه و پیاده سازی فناوری های آینده طراحی شده است

ارزش آفرینان زیست بوم نوآوری و توسعه بین المللی آما

نوآوری سازمانی

ما بستر همکاری با شرکت های پیشرو را فراهم کرده ایم و فرصت دسترسی به مجموعه‌ای از تیم ها و استارت‌آپ‌های همسو با نیازهای فنی آنها را بوجود آورده ایم. دسترسی مستقیم به شبکه ای از نخبگان دانشگاهی و صنعتی در سطح بین المللی برای دستیابی به آخرین روندهای تکنولوژی برای شرکای شرکتی ما فراهم می باشد

ماموریت ما: ایجاد نوآوری و توسعه بین المللی از طریق ایجاد ارتباط فعال بین ارزش آفرینان زیست بوم

چرا زیست بوم نوآوری و توسعه بین المللی آما؟

تیم آما

Person-01
کامران حقوقی
مدیر ارشد توسعه و ارتباطات میان-فرهنگی
Person-03
کامران حقوقی
مدیر ارشد توسعه و ارتباطات میان-فرهنگی
Person-01
کامران حقوقی
مدیر ارشد توسعه و ارتباطات میان-فرهنگی
Person-03
کامران حقوقی
مدیر ارشد توسعه و ارتباطات میان-فرهنگی
Person-02
میثم پالیزدار
راهبر ارشد زیست بوم نوآوری آما
Person-02
میثم پالیزدار
راهبر ارشد زیست بوم نوآوری آما
Person-01
دکتر شاهین غازی بیات
مدیر توسعه ارتباطات
Person-03
دکتر شاهین غازی بیات
مدیر توسعه ارتباطات

ملاقات با خانواده آما

آیا می خواهید در جریان آخرین روندهای فناوری، اخبار صنعت، به روز رسانی رویدادها و موارد دیگر باشید؟

باشگاه کارآفرینی آما